caenfrdeitptrues

ordenança fiscal 2020

Text de l'Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per a la prestació dels seveis mitjançant utilització d'instal·lacions municipals.